Affärer i Kina

Vi assisterar europeiska företag vid köp från, etablering i och försäljning till Kina. Vi skapar långsiktiga kontakter mellan den europeiska och den kinesiska samarbetspartnern.

Coacharna har genomfört ett stort antal uppdrag för europeiska företag de senaste 10 åren. Det har rört sig om allt från komponentköp, verktygsköp till etablering av verksamhet i Kina.

Exempel på våra specialtjänster:

Att köpa i Kina

 • Identifiera leverantör
 • Levernatörsavtal
 • Kvalitetskontroll
 • Hantera inköp, logisitk och transport

Att sälja i Kina

 • Marknadsanalyser
 • Etablering av verksamhet och uppstart
 • Sälja och distribuera produkterna

Att etablera i Kina

 • Etableringsplan och kalkyl
 • Starta upp verksamhet
 • Anställa personal
 • Ledningsstöd
 • Avtal och juridik
 • Etablering av finansiell kontroll och styrning

Business in China

We assist swedish companies with purchase of components, establishing of companies and sales to the Chinese market

The Coachaes have carried our several advanced projects for european companies during the past 10 years. It concerns everything from purchase of components and tools to procurement of companies.

Examples of our special duties:

To buy in China

 • Identify suppliers 
 • Make the deal
 • Utilise quality control
 • Handle purchase, logistics and transport

To sell in China

 • Market analyses
 • Establish market and introduction plans
 •  Sell and distribute your  products

To establish in China

 • Feasibility studies
 • Start up
 • Hiring of personnel
 • Management support
 • Legal support
 • Establish financial control


 

 

The three main areas of activity in China